Bài viết đầu tiên trên blog mới của tôi!

Chào các bạn, tại thời điểm tôi viết blog này, tôi đang sắp nghỉ việc ở một công ty startup và chuẩn bị mở công ty của riêng mình. Tôi viết bài viết này để đánh dấu ngày 12/2/2019 là ngày tôi tạo ra cái blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi có trong quá trình làm việc.

Read More