Mạng nơ-ron nhân tạo - Neural network và ứng dụng

Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network - NN) là một mô hình lấy cảm hứng từ mạng nơ-ron thần kinh. Kết hợp với các kĩ thuật học sâu (Deep Learning - DL), Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về mạng noron nhân tạo và các ứng dụng của mạng nơ ron nhân tạo trong các ứng dụng thực tế.

Đầu tiên chúng ta sẽ

Written on March 2, 2019