Bài viết đầu tiên trên blog mới của tôi!

Chào các bạn, tại thời điểm tôi viết blog này, tôi đang sắp nghỉ việc ở một công ty startup và chuẩn bị mở công ty của riêng mình. Tôi viết bài viết này để đánh dấu ngày 12/2/2019 là ngày tôi tạo ra cái blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi có trong quá trình làm việc.

print('hello world')

Tôi muốn làm một điều gì đó để thế giới tốt đẹp hơn. Và rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

Written on February 12, 2019